SPONSORLUK

TAKDİM

18 yıl önce STK tüzel kişiliğinde tarafsız ve bağımsız bir “düşünce kuruluşu” olarak çalışmalarına başlayan Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, etki alanlarına derinlemesine nüfuz ederek kurumsallaştırdığı etkinlikleri ve inşa ettiği kapasite ile bugün uluslararası bir marka hâline gelmiştir. TASAMWORLD ile TASAM BGC tarafından gerçekleştirilecek BRAINS²  TÜRKİYE, uluslararası standartlarda devam eden birçok etkinlik yapısı içinde düzenlenecektir.

Değişen küresel ekonominin ve dengelerin temelinde “etkin ve değiştiren” güç olarak 6 sektör bulunmaktadır. Her biri diğerleri ile etkileşim hâlinde ve paralel şekilde ilerleyen bu sektörler; “Biyoteknoloji”, “Robotik”, “Yapak Zekâ”, “Nanoteknoloji”, “Uzay” ve “Stratejik Hizmetler”dir. BRAINS² TÜRKİYE; bu alanlarda pazar, ekosistem ve kapasite geliştiren, Türkiye merkezli çok programlı bir marka/inisiyatiftir. Küresel ekonomide yeni iş modeli ve çok boyutlu güç dağılımını dönüştüren bu temel alanların her biri için ayrı hazırlanan vizyon ve stratejiler ile planlanan programlar BRAINS² TÜRKİYE ortak başlığı altında hayata geçirilmektedir.

Ülkemizin bu sektörlerde öne çıkan iddialı kurumları; etkinliğin tamamına veya ilgili sektör(ler) bazında sponsor olarak BRAINS² TÜRKİYE | 2020 kapsamı ve sürecinde gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde ve çıktılarda temsil hakkına sahip olmanın yanı sıra sektörde etkin inisiyatif ve prestij sağlama imkanına kavuşmaktadır. Sponsorluk unvanı ile sağlayacağı katkı oranında önemli prestij, hak ve imkânlar kazanan kurumlar; etkilinlik takvimi boyunca gerçekleşen bütün çalışmaların hazırlık, uygulama ve ardıl süreçlerinde en önde yer alırlar. Ulusal/uluslararası boyuttaki profesyonel tanıtım ve hakla ilişkiler çalışmaları dâhilinde ilgili medya toplantıları, bültenler, ilanlar, radyo/tv programları, siteler, açık hava mecraları, yayınlar, raporlar, broşürler, afişler, davetiyeler, promosyon malzemeleri, bannerler, sunular, slaytlar vb. tüm sözel – görsel – işitsel – yazılı – basılı – elektronik iletişim ortamlarında sponsor olan tüm kurumlar isim/marka/logoları ile temsil edilirler. Yerli ve yabancı basının izlediği, yurt içi ve dışından kamu ve sektör otoritelerinin, uzmanların, teorisyenlerin ve duayenlerin katıldığı, bölge/sektör/pazar hakkında stratejik değerlendirmelerin yapıldığı, üst düzey potansiyel müşteri/partner/paydaş katılımcıların bir araya geldiği toplantı(lar)da sponsorluk avantajları sayesindeufuk açıcı” tanıtma/tanışma/paylaşma imkânları bulurlar.

BRAINS² TÜRKİYE için sponsorluk/işbirliği sağlamanız, kurumunuzun ve Ülkemizin ortak vizyon, misyon ve beklentilerini teyit ederek şükranla karşılanacaktır.

KAZANIM

SPONSOR KAZANIMLARI

 • Etkili İnternet Profesyonellerine Erişim
 • Dâhili ve Harici Ağ Oluşturma Fırsatları
 • Benzersiz Pazarlama ve Marka Maruziyeti
 • Değerli Temaslar Kurma ve Satışları Artırma
 • Pazar Geliştirme İmkanı
 • Detaylı Sektör Analizi (Ürün, Fırsatlar, Pazar, Müşteri vb.)

Sponsorluk geliri, genel katılım maliyetini önemli ölçüde azaltarak daha çok katılımcı ve paydaşın BRAINS² TÜRKİYE program(lar)ına katılmasını sağlar. Sponsorluk desteğiniz BRAINS² TÜRKİYE için özellikle mevcut dünyamız ile dengeleri değiştiren ve gelişmekte olan bu ilgili sektörler başta olmak üzere, mümkün olan en geniş bölgesel katılımcı yelpazesinin sağlanmasına yardımcı olur.

KATILIMCILAR

BRAINS² TÜRKİYE kapsamında yapılacak çoklu etkinliklere Türkiye’nin birçok bölgesindeki farklı kamu kurumlarından, özel sektörden, üniversitelerden ve diğer kuruluşlardan binlerce delegenin katılması geçmiş deneyimlerimize istinaden öngörülmektedir. BRAINS² TÜRKİYE temel otoriteler tarafından desteklenmektedir.

KATILIMCI PROFİLLERİ

 • Bakanlıklar
 • Kamu Kurumları
 • Kamu ve Vakıf Üniversiteleri
 • Uydu İletişim Sağlayıcıları
 • Eğitim ve Araştırma Kurumları
 • Ticaret ve Sanayi Organizasyonları
 • Veri Merkezleri
 • Biyoteknoloji firmaları
 • Bilişim ve Teknoloji Firmaları
 • Finans, Bankacılık, Lojistik, Sigorta Sektörleri
 • Bilim İnsanları
 • Girişimciler
 • İlk ve Ortaöğretim (MEB) ve Yüksek Öğretim (YÖK) Öğrenci, Öğretmen ve Akademisyenler
 • Güvenlik/Savunma Kurumları (MSB, İçişleri Bakanlığı, EGM, JGK vb) ve Çalışanları

ve daha birçok farklı kategoride katılımcılar…

FAALİYET

PLANLANAN ETKİNLİKLER – UYGULAMA PROJELERİ – ÇALIŞMALAR

(Tarihler sitese sürekli güncellenmektedir)

 • Sektörel Akil Kişiler Kurulları Oluşumu
 • Ulusal Ekosistem Envanterinin Çıkarılması ve Haritalandırılması
 • İlgili Bakanlık ve Otoritelerle Sektörel Özel Modül Çalışmaları
 • Sektörel Çalıştaylar/Toplantılar
 • Uluslararası Konferans
 • Marka/Teknokent/Kurum/Ar-Ge/Üretim Modeli Çalışmaları
 • Sektörel Araştırma Projeleri (Ürün, Pazar, Rekabet, Fırsatlar vb.)
 • Karşılaştırmalı Sektör Uygulama Projeleri
 • Eğitim ve Mesleki Eğitim Modülleri

Etkinliklerin öncesi ve sonrasını da kapsayan 3 aylık dönemde etkili tanıtım ve halkla ilişkiler çalışmaları ayrıca yapılmaktadır.

PRESTİJ

Sponsorluk Sözleşmeleri etkinlik takvimini kapsamakta ve tercih edilen sponsorluk unvanı için belirlenen katkı bedelinin ödemesi, mutabakatı müteakiben gerçekleşmektedir.

Bu prestijli etkinlikterde sponsorlar için eşsiz tanıtım fırsatları ve olanaklar bulunmaktadır. Yapılan küresel araştırmalar neticesinde; bu tür etkinliklerde gerçekleşen tanıtım çalışmalarının, hedef kitle üzerinde daha olumlu sonuçlar verdiği, akılda kalıcılık ve prestij noktasında klasik yöntemlere göre çok daha yüksek başarı sağladığı belirtilmektedir.

Özellikle günümüzde medyanın – ağırlıklı olarak sosyal medyanın – içinde bulunduğu farklı mecraların etkin kullanımı ile birlikte böyle bir marka etkinlik” kapsamında firmalar ve kurumlar için muazzam bir prestij güçlendirme imkanı doğmaktadır. Sosyal medyanın etkin kullanımı ile sadece hedef kişiler üzerinde değil hedef bölge ve lokasyonlar üzerinde de çok kısa süre içinde firmalar bilinen, güvenilen ve talep edilen birer marka hâline gelebilmektedir.

Bu çalışmaların sahadaki etkileşimi, yine uzman kadromuz tarafından bilimsel metotlarla ölçümlenip raporlanarak, marka tercihi noktasında ideal algı yönetimi sağlanmış olacaktır.

BİYOTEKNOLOJİ

Biyoteknoloji; canlı materyallerin kullanımı ile ekonomik değeri olan ürünlerin Ar-Ge ve üretim süreçlerini kapsayan disiplinler-arası bir bilim dalı ve sektördür.

YAPAY ZEKÂ

Yapay Zekâ, bilgisayar veya kontrolündeki robotların farklı işlemleri zeki canlıları taklit ederek gerçekleştirebilme yeteneği ve kapasitesini geliştirip uygulayan teknoloji dalı ve sektördür.

UZAY

Uzay, evrende bulunan gök cisimleri arasındaki boşluğun adı olmakla birlikte bu alandaki araştırma, çalışma ve uygulamaları kapsayan bilim dalını ve sektörü de tanımlamaktadır.

ROBOTİK

Robotik, çağlar boyunca etkileşimli ilerleyişi hızlanarak devam eden bilimsel ve teknolojik gelişmelerin robotlar üzerinde bütünleşmesi ve uygulanmasını içeren bilim dalı ve sektördür.

NANOTEKNOLOJİ

Nanoteknoloji, atom boyutundaki yapıların fiziksel, kimyasal ve biyolojik niteliklerini değiştirerek yeni malzeme ve sistemler oluşturan bilim dalı ve sektördür.

STRATEJİK HİZMETLER

Stratejik Hizmetler, ilkin askerî ve politik konularda sunulan bireysel danışmanlıklarla başlayıp zamanla kurumlar ve ülkeler arasında da birçok konudaki kritik hizmetleri kapsayan sektördür.

Bize Ulaşın

T +90 (212) 635 61 51

F +90 (212) 532 58 82

Eski Ali Paşa Cd, No:20, Fatih, İstanbul

Pazartesi-Cuma: 09:00–18:00

Birlikte Çalışalım

BRAINS² TÜRKİYE için sponsorluk/işbirliği sağlamanız, kurumunuzun ve Ülkemizin ortak vizyon, misyon ve beklentilerini teyit ederek şükranla karşılanacaktır.