BRAINS²

TÜRKİYE

“Uluslararası Karşılaştırmalı Vizyon, Strateji, Ekosistem ve Pazar İnşası”

BRAINS²* TÜRKİYE; ( * Biotechnology, Robotics, Artificial Intelligence, Nanotechnology, Space, Strategic Services ) ‘Biyoteknoloji’, ‘Robotik’, ‘Yapay Zekâ’, ‘Nanoteknoloji’, ‘Uzay’ ve ‘Stratejik Hizmetler’ alanlarında pazar, ekosistem ve kapasite geliştiren, Türkiye merkezli çok programlı bir marka/inisiyatiftir.

BRAINS² TÜRKİYE odağındaki hâlen emekleme döneminde sayılan bu yeni ekosistemler; rekabetini henüz olgunlaştırmamış ve sayısız yeni fırsat barındıran dev pazarlar oluşturmakta, KOBİ’sinden ana yüklenici ve teknoloji firmalarına kadar daha birçok alanda yeni pazarlar ile her geçen yıl on milyarca dolar daha büyümekte, çok sayıda yeni teknolojik gelişme ve özel sektör girişimi ile büyümesini sürdürmektedir.

Her bir BRAINS² TÜRKİYE odak programında, en makul ve umut verici ilgi alanlarını bulma amacı ile özel ve kamu sektörünün etkinliğini artırmak için kullanılmayan ilgili potansiyeli keşfetmeyi hedefleyen çalışmaların gerçekleştirilmesi sonucu çerçevesi ve ölçek büyüklüğü ortaya çıkacak ilgili Millî Sektörler; Ülkenin rekabet gücü, ekonominin etkinliği ve milletin refahı üzerinde en güçlü etkiye sahip olabilecek sektörler arasında yerini alacaktır.

TEMA

Küresel ekonomide yeni iş modeli ve çok boyutlu güç dağılımını dönüştüren bu temel alanların her biri için ayrı hazırlanan vizyon ve stratejiler ile planlanan programlar “Uluslararası Karşılaştırmalı Vizyon, Strateji, Ekosistem ve Pazar İnşası” ana teması ile BRAINS² TÜRKİYE ortak başlığı altında hayata geçirilmektedir.

ALT TEMALAR

Ar-Ge İnşası/Envanteri
Kaynaklar Ekosistemi
Yönetişim ve Regülasyon
İnsan Kaynağı
Güvenlik Bağlantısı
Küresel Pazar Sektörel İncelemesi ve Tasnifi
Öncü Türk Kurumlarının Analizi ve Ürün/Hizmet Eşleştirmesi
Uluslararası Karşılaştırmalı İşbirliği ve Rekabet
Sektörel Diplomasi

BİYOTEKNOLOJİ

Biyoteknoloji; canlı materyallerin kullanımı ile ekonomik değeri olan ürünlerin Ar-Ge ve üretim süreçlerini kapsayan disiplinler-arası bir bilim dalı ve sektördür.

NANOTEKNOLOJİ

Nanoteknoloji, atom boyutundaki yapıların fiziksel, kimyasal ve biyolojik niteliklerini değiştirerek yeni malzeme ve sistemler oluşturan bilim dalı ve sektördür.

ROBOTİK

Robotik, çağlar boyunca etkileşimli ilerleyişi hızlanarak devam eden bilimsel ve teknolojik gelişmelerin robotlar üzerinde bütünleşmesi ve uygulanmasını içeren bilim dalı ve sektördür.

UZAY

Uzay, evrende bulunan gök cisimleri arasındaki boşluğun adı olmakla birlikte bu alandaki araştırma, çalışma ve uygulamaları kapsayan bilim dalını ve sektörü de tanımlamaktadır.

YAPAY ZEKÂ

Yapay Zekâ, bilgisayar veya kontrolündeki robotların farklı işlemleri zeki canlıları taklit ederek gerçekleştirebilme yeteneği ve kapasitesini geliştirip uygulayan teknoloji dalı ve sektördür.

STRATEJİK HİZMETLER

Stratejik Hizmetler, ilkin askerî ve politik konularda sunulan bireysel danışmanlıklarla başlayıp zamanla kurumlar ve ülkeler arasında da birçok konudaki kritik hizmetleri kapsayan sektördür.

BRAINS²

AMAÇ

BRAINS² TÜRKİYE Programları; doğru kişilere doğru sorular sorarak her bir program özelinde Türkiye’ye “Strateji” seçenekleri sunmayı ve ilgili Millî Sektör alanında önde gelen kurumsal paydaşlardan biri hâline gelmeyi amaçlamaktadır.

BRAINS²

STRATEJİ

BRAINS² TÜRKİYE odak programlarının her biri kapsamında; ABD, Rusya Federasyonu, Çin, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya gibi ülkelerin ilgili stratejilerinin/belgelerinin ve pazarlarının karşılaştırmalı incelendiği, dünyadaki genel trendin analiz edildiği ve Türkiye için ideal strateji seçeneklerinin ortaya konduğu çok boyutlu spesifik çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirilecektir.

BRAINS²

SPONSORLUK

TASAMWORLD ile TASAM BGC tarafından gerçekleştirilecek BRAINS²  TÜRKİYE, uluslararası standartlarda devam eden birçok etkinlik yapısı içinde düzenlenecektir.

BRAINS² TÜRKİYE için sponsorluk/işbirliği sağlamanız, kurumunuzun ve Ülkemizin ortak vizyon, misyon ve beklentilerini teyit ederek şükranla karşılanacaktır.

Bize Ulaşın

T +90 (212) 635 61 51

F +90 (212) 532 58 82

Eski Ali Paşa Cd, No:20, Fatih, İstanbul

Pazartesi-Cuma: 09:00–18:00

Birlikte Çalışalım

BRAINS² TÜRKİYE için sponsorluk/işbirliği sağlamanız, kurumunuzun ve Ülkemizin ortak vizyon, misyon ve beklentilerini teyit ederek şükranla karşılanacaktır.