AMAÇ

BRAINS² TÜRKİYE Programları; doğru kişilere doğru sorular sorarak her bir program özelinde Türkiye’ye “Strateji” seçenekleri sunmayı ve ilgili Millî Sektör alanında önde gelen kurumsal paydaşlardan biri hâline gelmeyi amaçlamaktadır.

HEDEFLER
 • Türk uzmanların katkılarıyla “küresel trendleri yerel ihtiyaçlarla birleştirmek”
 • Türkiye’de her bir programın konusu ile ilgilenen uzman topluluklarını bir araya getirip bilgi birikimlerini somut çıktılara dönüştürerek Ülke yararına değerlendirmek
 • Topluluk içi bağlantıları güçlendirerek etkinlikler için gerekli ortamı hazırlamak
 • Hızla gelişen ilgili pazarlarda Türkiye’nin ticari açıdan nerede konumlanacağının, abiliyet analizlerine göre ilgili öncü Türk firmaların ve üretebilecekleri ürünlerin, potansiyel müşterilerinin ve geliştirebilecekleri pazarın tespiti ile Türkiye’nin ilgili Millî Sektörlerdeki kapasitesi, ekosistemi ve pazar inşasına katkı sağlamak
DOĞRU KİŞİLER

Programların hedefe ulaşması için doğru kişilere doğru sorular sormak hayati öneme sahiptir. Dünyadaki trendi doğru tespit edip Türkiye’ye uygun seçenekleri belirlemek için katılımcıların, ekosistemin tüm paydaşlarından oluşması sağlanacaktır. Akademi, kamu ve sivil toplum kuruluşlarından gelen katılımcıların yanı sıra yaşanan dönüşümü oluşturan ve deneyimleyen özel sektör temsilcilerinin de Program’a katılması ve düşüncelerini sunması önceliklidir.

DOĞRU SORULAR
Programların en önemli adımlarından biri de doğru soruları belirlemek ve sormaktır. Hedef çıktı olan “bütüncül ve bütünlüklü sonuçlara” ulaşmak ve odağı korumak, her bir ilgili Millî Sektör için doğru soruların sorulmasına bağlıdır:

 

 • Türkiye’nin, ilgili Sektör Stratejisi’ne “gerçekten” ihtiyacı var mı? Varsa, neden?
 • İlgili hedeflerinin ölçeği ne olmalı? Dünya çapında mı, yoksa muadil ülkelerle mi rekabet?
 • Uluslararası kuruluşların ilgili politika inşa süreçlerine nasıl dâhil olunabilir, ne tarz katkılarda bulunulabilir?
 • Türkiye ilgili Sektörde hangi alan(lar)a odaklanmalı?
 • İnsan gücünü yetiştirirken hedefi ne olmalı? Eğitim sistemimiz, ilgili Sektörü geliştirecek mühendis mi yoksa gelişen yeni ekonomik sistemin mesleklerine uzman mı yetiştirmeli?
 • İlgili Sektör geliştirilecekse gerekli kurumsal altyapıların kurulması için neler yapılmalı?
 • İlgili Sektörü geliştirmek için ihtiyaç duyulan altyapı ürünlerinin/hizmetlerinin üretiminin Türkiye’deki durumu nedir?
 • İlgili Sektör gelişiminin, verimliliği üssel seviyede artıracağı kritik alanlar hangileridir? Bu alanlara dair üretim ve geliştirme yapılması durumunda hangi adımlar atılmalıdır?
 • Türkiye’nin ilgili Sektördeki ürün ve hizmetleri için hangi ihraç pazarları hedeflenmelidir?
 • Sektörel önyargılarla nasıl başa çıkılmalı? Dünyaya önereceğimiz bir model olabilir mi?
 • İlgili Sektörün yaygınlaşmasıyla birlikte istihdam ihtiyacının azalacağı sektörler ile ilgili politikalar geliştirmek ilgili Millî Sektör Stratejisi’nin konusu olmalı mıdır?
 • Okul ve Üniversitelerde ilgili eğitimler nasıl verilmeli (ders programı, lisans bölümü, vb)?

Bize Ulaşın

T +90 (212) 635 61 51

F +90 (212) 532 58 82

Eski Ali Paşa Cd, No:20, Fatih, İstanbul

Pazartesi-Cuma: 09:00–18:00

Birlikte Çalışalım

BRAINS² TÜRKİYE için sponsorluk/işbirliği sağlamanız, kurumunuzun ve Ülkemizin ortak vizyon, misyon ve beklentilerini teyit ederek şükranla karşılanacaktır.